Mô hình 3D - dầu trẻ em - 巧匠工藝
  • Mô hình 3D - dầu trẻ em 1
  • Mô hình 3D - dầu trẻ em 2
  • Mô hình 3D - dầu trẻ em 3
  • Mô hình 3D - dầu trẻ em 4

Mô hình 3D - dầu trẻ em

Thiết kế hình dạng ba chiều của Zhongyou Baby: Linh vật của hình ảnh thương hiệu của khách hàng được sử dụng làm tác phẩm nghệ thuật thiết kế để thực hiện mô hình hóa mô hình dựng hình bản đồ màu 3D.
Mô hình : 中油寶寶

Mô hình 3D - dầu trẻ em

Thiết kế hình dạng ba chiều của Zhongyou Baby: Linh vật của hình ảnh thương hiệu của khách hàng được sử dụng làm tác phẩm nghệ thuật thiết kế để thực hiện mô hình hóa mô hình dựng hình bản đồ màu 3D.

Sản phẩm liên quan

Thiết kế cấu trúc khung chiếu

Thiết kế cấu trúc khung chiếu

Mặt nạ chân dung 3D

Mặt nạ chân dung 3D

Tianmu Guozhong (chàng trai) (cô gái)

Tianmu Guozhong (chàng trai) (cô gái)

Bé EasyCar

Bé EasyCar