Búp bê đặc biệt - 巧匠工藝

Búp bê đặc biệt

Ming Hua Yuan Tian Zi Bồ Tát-Đức Bồ Tát

Ming Wah Garden Day nhân vật nhóm bộ phim để đáp ứng với khối lượng rộng lớn của người hâm mộ mong được ra mắt đặc biệt của "Ming Wah Garden Day bộ phim truyền hình Group-Chen Zhaochang hình người rối rối loạt-Đức Bồ Tát 12 inch có thể được di chuyển ngay cả."

Một trong sáu búp bê cưới màu trắng

Một trong sáu búp bê cưới màu trắng, 1. In 3D (bột đầy đủ màu sắc) 1/6 cá nhân để được khắc đầu đúng (đầu túi) X1, 2. 1/6 Cơ thể Silicone liền tất cả trong một (Phong trào cơ thể) X1, 3. 1/6 váy cưới màu trắng X1, 4. Khung cố định của con người X1, 5. đóng hộp đẹp mắt X1, Tổng cộng -38000.