Búp bê đội đầu kiểu kỷ niệm 25 năm
  • Búp bê-Doll sang trọng Phong cách kỷ niệm 25 năm 1
  • Búp bê-Doll sang trọng Phong cách kỷ niệm 25 năm 2
  • Búp bê-Doll sang trọng Phong cách kỷ niệm 25 năm 3
  • Búp bê-Doll sang trọng Phong cách kỷ niệm 25 năm 4

Búp bê đội đầu kiểu kỷ niệm 25 năm

Để kỷ niệm 25 năm, một phiên bản đặc biệt của "Quả bóng màu cam" đã được ra mắt. Hình thêu điện chữ "g" lớn ở bên làm nổi bật logo thương hiệu và hình dạng tròn hoàn hảo có thể chịu được sự đánh giá cao từ mọi góc độ.
Mô hình : 公仔頭套 25週年樣式

Búp bê-Doll sang trọng Phong cách kỷ niệm 25 năm

Để kỷ niệm 25 năm, một phiên bản đặc biệt của "Quả bóng màu cam" đã được ra mắt. Hình thêu điện chữ "g" lớn ở bên làm nổi bật logo thương hiệu và hình dạng tròn hoàn hảo có thể chịu được sự đánh giá cao từ mọi góc độ.

Sản phẩm liên quan