Gấu trống - 巧匠工藝
  • Gấu trống 1
  • Gấu trống 2
  • Gấu trống 3
  • Gấu trống 4
  • Gấu trống 5
  • Gấu trống 6
  • Gấu trống 7
  • Gấu trống 8
  • Gấu trống 9
  • Gấu trống 10

Gấu trống

Drums gấu FRP búp bê lớn, Tổng chiều cao: 150 cm (cơ sở 20 cm) (Cơ sở với người đứng đầu kích thước lớn nhất, không có bánh xe bổ sung).
Mô hình : 打鼓熊
Tên: trống gấu FRP búp bê lớn

Tổng chiều cao: 150 cm (đế 20 cm)
(Cơ sở với người đứng đầu kích thước lớn nhất, không có bánh xe bổ sung)
* Thiệt hại một lần cho khuôn
* Chứa Bắc để chỉ định một vị trí, bao gồm cả việc đi đến điểm được chỉ định
* Giao hàng: Sau khi xác nhận đơn đặt hàng> Khuôn đất 10 ngày> Nguyên mẫu điêu khắc được xác nhận> 40 ngày làm việc (không bao gồm thời gian xác nhận của khách hàng)