Nghệ thuật sắp đặt - 巧匠工藝

Nghệ thuật sắp đặt

Kem thuyền FRP

Tùy chỉnh cao mô phỏng kem tuyết, để mang lại cho khách hàng một phiên bản lớn hơn của hiệu ứng tiền thưởng quảng cáo, cửa hàng hàng đầu Simon đã được mở! Khi bạn đi mua sắm ở Ximending, xem một bộ phim, đừng quên thử đồ ngọt.

Mô hình tháp trứng Bồ Đào Nha FRP

FRP Bồ Đào Nha mô hình tháp trứng, kích thước: đường kính lớn nhất 75cm cm, thông số kỹ thuật: không có cơ sở.

FRP dứa shortcake Người mẫu

FRP Pineapple Pear Crisp mô hình, kích thước: Dài 70 cm, 35 cm cao 50 cm trong số x 2, Thông số kỹ thuật: không có cơ sở.

Mô hình bánh gia súc FRP

Mô hình bánh mì bò, kích thước: rộng 60 cm và cao 60 cm 20 cm, Thông số kỹ thuật: không có đế, trừ các tấm lớn.