Mascot Thiết kế | Kay Nan Maid QQ Pig
  • Jia Nan Maid QQ Pig 1
  • Jia Nan Maid QQ Pig 2
  • Jia Nan Maid QQ Pig 3

Jia Nan Maid QQ Pig

Phong cách trang phục hầu gái độc quyền, kết hợp với sự tận tụy của đội ngũ nhân viên phục vụ khách sạn, với nét mặt ấm áp và đáng yêu, một thái độ nhanh chóng và tích cực, và sắp xếp để có được môi trường sống thoải mái nhất.
Mô hình : QQ豬

Mascot Thiết kế | Kay Nan Maid QQ Pig

Phong cách trang phục hầu gái độc quyền, kết hợp với sự tận tụy của đội ngũ nhân viên phục vụ khách sạn, với nét mặt ấm áp và đáng yêu, một thái độ nhanh chóng và tích cực, và sắp xếp để có được môi trường sống thoải mái nhất.

Và phần quan trọng nhất của chiếc mũ, vào thiết kế LOGO "frangipani" của công ty có giá trị cao.