Đường sắt búp bê-nghề thủ công
  • Đường sắt búp bê-nghề thủ công 1
  • Đường sắt búp bê-nghề thủ công 2
  • Đường sắt búp bê-nghề thủ công 3
  • Đường sắt búp bê-nghề thủ công 4
  • Đường sắt búp bê-nghề thủ công 5

Đường sắt búp bê-nghề thủ công

Tại triển lãm, công ty đã đặt một tiêu điểm bắt mắt mới - linh vật độc quyền của công ty ở vị trí dễ thấy nhất! ! Sự hóa thân thành linh vật của các sản phẩm của công ty, biểu hiện của Q Meng mang lại hiệu ứng quảng bá tuyệt vời.

Cân nhắc ngân sách, lần này chúng tôi sử dụng các lựa chọn vật liệu khác nhau, và người thợ sắp xếp nó được thực hiện bằng cách đúc thủ công, và thông qua kết cấu thủ công, linh vật búp bê tứ giác trông tự nhiên và mềm mại hơn.
Mô hình : 線軌公仔

Đường sắt búp bê-nghề thủ công


Tại triển lãm, công ty đã đặt một tiêu điểm bắt mắt mới - linh vật độc quyền của công ty ở vị trí dễ thấy nhất! ! Sự hóa thân thành linh vật của các sản phẩm của công ty, biểu hiện của Q Meng mang lại hiệu ứng quảng bá tuyệt vời.

Cân nhắc ngân sách, lần này chúng tôi sử dụng các lựa chọn vật liệu khác nhau, và người thợ sắp xếp nó được thực hiện bằng cách đúc thủ công, và thông qua kết cấu thủ công, linh vật búp bê tứ giác trông tự nhiên và mềm mại hơn.