Thiết kế nhãn dán LINE-Hwaseong Baby "Just Happy Baby"
  • Thiết kế nhãn dán LINE-Hwaseong Baby "Just Happy Baby" 1
  • Thiết kế nhãn dán LINE-Hwaseong Baby "Just Happy Baby" 2
  • Thiết kế nhãn dán LINE-Hwaseong Baby "Just Happy Baby" 3
  • Thiết kế nhãn dán LINE-Hwaseong Baby "Just Happy Baby" 4

Thiết kế nhãn dán LINE-Hwaseong Baby "Just Happy Baby"

Xuất phát từ hoài bão “ba lòng”, khiêm tốn, tinh thần trách nhiệm và tinh thần “tôn trọng khách hàng, coi người bệnh như người thân” của FORTUNE BABY và thực hiện hạnh phúc mỗi ngày trong cuộc sống. Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.
Mô hình : 華城寶寶 『就是幸福寶寶』

Thiết kế nhãn dán LINE-Hwaseong Baby "Just Happy Baby"


Xuất phát từ hoài bão “ba lòng”, khiêm tốn, tinh thần trách nhiệm và tinh thần “tôn trọng khách hàng, coi người bệnh như người thân” của FORTUNE BABY và thực hiện hạnh phúc mỗi ngày trong cuộc sống. Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.


Sản phẩm liên quan

Fu Big Garden chợ đêm linh vật

Fu Big Garden chợ đêm linh vật

Chúc mừng hoa hồng hoàng gia

Chúc mừng hoa hồng hoàng gia