Búp bê 3D | Người thợ thủ công tùy chỉnh con búp bê 3D cá nhân của bạn

Búp bê 3D

Búp bê 3D | Người thợ thủ công tùy chỉnh con búp bê 3D cá nhân của bạn

Nghề thủ công tùy chỉnh hình nhân 3D của bạn, như bạn đã có 2d tác phẩm nghệ thuật thiết kế, chỉ cần theo mô hình đồ thị để làm búp bê 3D stereo, và có thể là ứng dụng phái sinh trong các sản phẩm ngoại vi liên quan khác, chẳng hạn như phiên bản Q của con búp bê swing / Mobile điện thoại mặt dây / keychain / Văn phòng phẩm Quà tặng / Piggy / búp bê / người / quảng cáo người /, và với các doanh nghiệp nổi tiếng lớn để phát triển hàng hóa ngoại vi.

Búp bê 3D | Craftsman Tùy chỉnh con búp bê 3D cá nhân của bạn 1

Búp bê 3D | Người thợ thủ công tùy chỉnh con búp bê 3D cá nhân của bạn 2

Búp bê 3D | Người thợ thủ công tùy chỉnh con búp bê 3D cá nhân của bạn 3