OEM 2D đến 3D - 巧匠工藝

OEM 2D đến 3D

Hiện có hoặc hình ảnh tác phẩm nghệ thuật ủy búp bê ban đầu, chẳng hạn như linh vật hình ảnh công ty, 2D thiết kế tác phẩm nghệ thuật vừa thực hiện theo hình 3D mô hình búp bê ba chiều, và các dẫn xuất sử dụng trong các sản phẩm ngoại vi khác có liên quan, chẳng hạn như các phiên bản Q búp bê đồ trang trí / điện thoại di động các ngân hàng dây đeo / keychain / Quà tặng / heo con / búp bê váy / quảng cáo búp bê /, và hợp tác với các công ty nổi tiếng khác nhau để phát triển hàng hóa.