Thiết kế búp bê | Kiểu dáng của Craftsman Doll Scare

Thiết kế búp bê

Thiết kế búp bê | Kiểu dáng của Craftsman Doll Scare

Ngoài việc sản xuất các loại PVC, POLY, ABS, FRP và các sản phẩm khác, và phát triển thương hiệu trong thiết kế và định hình lại thị trường mới của công ty, bộ phận thiết kế tiếp thị tích hợp được thành lập và các công ty lớn phát triển hàng hóa sáng tạo , kiến trúc vị trí thương hiệu độc đáo.


Thiết kế búp bê | Kiểu dáng của Craftsman Doll Scare 2Thiết kế búp bê | Kiểu dáng của Craftsman Doll Scare 3Thiết kế búp bê | Kiểu dáng của Craftsman Doll Scare 4Thiết kế búp bê | Kiểu dáng của Craftsman Doll Scare 5