Mặt nạ nhận dạng khuôn mặt, mặt nạ 3D, mặt nạ công nghệ đen-nghề thủ công khéo léo

Mặt nạ nhận dạng khuôn mặt, mặt nạ 3D, mặt nạ công nghệ đen

Mặt nạ nhận dạng khuôn mặt, mặt nạ 3D, mặt nạ công nghệ đen-nghề thủ công khéo léo


Mặt nạ nhận dạng khuôn mặt

Thông qua mặt nạ có độ chân thực cao, nó có thể hỗ trợ kiểm tra hệ thống nhận dạng khuôn mặt và tối ưu hóa khả năng nhận dạng của trí tuệ nhân tạo.

Mặt nạ 3D

Mặt nạ thực tế cũng có thể được nhận ra ngoài đời thực. Mặt nạ được tạo ra bởi công nghệ hình ảnh 3D cho phép bạn có hai khuôn mặt cùng một lúc.

Mặt nạ nghệ đen

Đài Loan cũng có thể sản xuất mặt nạ chân thực bằng công nghệ đen và mặt nạ siêu thực bằng công nghệ 3D. Mắt, lông mày, râu và mụn có thể được tạo ra, khó phân biệt giữa thật và giả.

Mặt nạ nhận dạng khuôn mặt, mặt nạ 3D, mặt nạ công nghệ đen-nghề thủ công khéo léo 1Mặt nạ nhận dạng khuôn mặt, mặt nạ 3D, mặt nạ công nghệ đen-nghề thủ công khéo léo 2Mặt nạ nhận dạng khuôn mặt, mặt nạ 3D, mặt nạ công nghệ đen-nghề thủ công khéo léo 3