Nhận dạng khuôn mặt-Tay nghề thủ công

Nhận dạng khuôn mặt

Nhận dạng khuôn mặt-Tay nghề thủ công

Nhận dạng khuôn mặt

Mặt nạ ba chiều 3D có thể hỗ trợ độ nhạy phát hiện của hệ thống nhận dạng khuôn mặt và cải thiện hiệu suất.

Mặt nạ âm thanh nổi 3D có thể giúp phát hiện tính bảo mật của hệ thống nhận dạng khuôn mặt và tìm ra các lỗ hổng của hệ thống.

Nhận dạng khuôn mặt-Tay nghề thủ công 1Nhận dạng khuôn mặt-Tay nghề thủ công 2