Nhóm quản lý - 巧匠工藝

Nhóm quản lý

[Special Announcement] Honored Craftsman Co, Ltd, được công nhận sâu sắc trong việc thực hiện các sản phẩm tùy chỉnh, sự khẳng định và tin tưởng của khách hàng, để nâng cao giá trị tiềm năng và bảo vệ dịch vụ, luật sư đặc biệt Một nhà tư vấn lâu năm, phục vụ các vấn đề pháp lý có liên quan của Craftsman Co., Ltd., các mô tả và hình ảnh và hình ảnh của tất cả các sản phẩm của công ty được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả và nhãn hiệu. Quyền hồi cứu hợp pháp sẽ được giữ lại và tòa án địa phương có liên quan sẽ được yêu cầu bồi thường thiệt hại có liên quan, và theo đó, thông báo sẽ chia sẻ !!

【特別公告】 銓律國際法律事務所 龔君彥律師,正式聘任為常年顧問一職