Làm búp bê thật | Thợ thủ công nghề thực búp bê làm tay nghề tuyệt vời

Làm búp bê thật

Làm búp bê thật | Thợ thủ công nghề thực búp bê làm tay nghề tuyệt vời

Người thợ thủ công, búp bê thực sự làm cho tay nghề tuyệt vời, như linh vật hình ảnh công ty, đã có 2d tác phẩm nghệ thuật thiết kế, chỉ theo đồ thị mô hình để làm 3d stereoscopic búp bê, và có thể được phái sinh ứng dụng trong các sản phẩm ngoại vi liên quan khác, chẳng hạn như phiên bản Q của búp bê swing / điện thoại Di Động mặt dây / keychain / Văn Phòng Phẩm Quà Tặng / Piggy / búp bê / người / quảng cáo người /, và với các chính nổi tiếng doanh nghiệp để phát triển hàng hóa ngoại vi.


Làm búp bê thật | Craftsman Craft Bất Doll Làm tay nghề tuyệt vời 1

Làm búp bê thật | Thợ thủ công thủ công thực búp bê làm tay nghề tuyệt vời 2

Làm búp bê thật | Thợ thủ công nghề thực búp bê làm tay nghề tuyệt vời 3