Mô hình 3D | Manhole Cover Betta - Nghệ thuật sắp đặt lớn
  • Mô hình 3D | Manhole Cover Betta - Nghệ thuật sắp đặt lớn 1
  • Mô hình 3D | Manhole Cover Betta - Nghệ thuật sắp đặt lớn 2
  • Mô hình 3D | Manhole Cover Betta - Nghệ thuật sắp đặt lớn 3

Manhole Cover Betta (Nghệ thuật sắp đặt lớn)

Để đáp ứng đề xuất của khách hàng, sự kết hợp giữa thiết kế giá trị tái sinh của nắp hố ga này, được giao cho thợ thủ công làm đẹp, tăng sự phong phú và mô tả chi tiết của từng thành phần.
Mô hình : 人孔蓋鬥魚(大型裝置藝術)

Mô hình 3D | Manhole Cover Betta - Nghệ thuật sắp đặt lớn

Để đáp ứng đề xuất của khách hàng, sự kết hợp giữa thiết kế giá trị tái sinh của nắp hố ga này, được giao cho thợ thủ công làm đẹp, tăng sự phong phú và mô tả chi tiết của từng thành phần, cho dù đó là đầu ra tích hợp hay tháo rời, cho khách hàng Kết thúc hoàn thành cái gọi là tập tin đính kèm bản vẽ kỹ thuật !! Đặc biệt là trong sự tương ứng màu sắc, kết xuất bước nhảy dần dần, sử dụng hiệu suất màu sắc táo bạo, thể hiện một vẻ đẹp phong phú hơn !!

Sản phẩm liên quan

Sản xuất vỏ máy thông minh

Sản xuất vỏ máy thông minh

Mặt nạ chân dung 3D

Mặt nạ chân dung 3D

Thiết kế cấu trúc khung chiếu

Thiết kế cấu trúc khung chiếu

Bé EasyCar

Bé EasyCar