Thiết kế linh vật - Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc
  • Thiết kế linh vật - Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc 1
  • Thiết kế linh vật - Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc 2
  • Thiết kế linh vật - Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc 3
  • Thiết kế linh vật - Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc 4
  • Thiết kế linh vật - Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc 5
  • Thiết kế linh vật - Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc 6
  • Thiết kế linh vật - Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc 7
  • Thiết kế linh vật - Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc 8

Thiết kế linh vật - Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc

Quan hệ công chúng quà tặng túi trà hộp quà tặng bao bì thiết kế đồ họa: cho khách hàng- quy định bao bì phiên bản, bao gồm cả bao bì bên ngoài, bao bì bên trong và con người túi trà xử lý, vv, theo nhu cầu của khách hàng cho thiết kế đồ họa. Bao bì bên ngoài cho biết phương pháp uống, sản phẩm và thông tin sản xuất, hướng dẫn túi trà, nguyên liệu và nhãn dinh dưỡng, hướng dẫn an toàn vật liệu, vv và các từ khác được đặt theo nhu cầu của khách hàng.
Mô hình : 中油客製化茶包設計

Thiết kế linh vật - Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc

Quan hệ công chúng quà tặng túi trà hộp quà tặng bao bì thiết kế đồ họa: cho khách hàng- quy định bao bì phiên bản, bao gồm cả bao bì bên ngoài, bao bì bên trong và con người túi trà xử lý, vv, theo nhu cầu của khách hàng cho thiết kế đồ họa. Bao bì bên ngoài cho biết phương pháp uống, sản phẩm và thông tin sản xuất, hướng dẫn túi trà, nguyên liệu và nhãn dinh dưỡng, hướng dẫn an toàn vật liệu, vv và các từ khác được đặt theo nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm liên quan

Jia Nan Maid QQ Pig

Jia Nan Maid QQ Pig

PetroChina Baby và Đại học Thế giới Đài Bắc

PetroChina Baby và Đại học Thế giới Đài Bắc

Land Public Pod <Fairy God>

Land Public Pod <Fairy God>