Thiết kế linh vật -Phần bánh mì Faomi
  • Thiết kế linh vật -Phần bánh mì Faomi

Thiết kế linh vật -Phần bánh mì Faomi

Phiên bản Q của Tyrannosaurus Rex. Yếu tố linh hồn xuất phát từ ấn tượng về sự uy nghi của người cha Vì lý do này, thiết kế tràn đầy tinh thần yêu thương của người cha, một lần nữa thách thức tinh thần của người chết và cuộc sống không thành công để thiết kế búp bê linh vật cho khách hàng. Tôi đã đăng ký nhãn hiệu hình ảnh đã đăng ký ~ Tôi đã đưa ra mức độ công nhận cao !!
Mô hình : Q版霸王龍

Thiết kế linh vật -Phần bánh mì Faomi

Phiên bản Q của Tyrannosaurus Rex. Yếu tố linh hồn xuất phát từ ấn tượng về sự uy nghi của người cha Vì lý do này, thiết kế tràn đầy tinh thần yêu thương của người cha, một lần nữa thách thức tinh thần của người chết và cuộc sống không thành công để thiết kế búp bê linh vật cho khách hàng. Tôi đã đăng ký nhãn hiệu hình ảnh đã đăng ký ~ Tôi đã đưa ra mức độ công nhận cao !!