Thiết kế linh vật-xe trượt tuyết và nai sừng tấm phiên bản Q
  • Thiết kế linh vật-xe trượt tuyết và nai sừng tấm phiên bản Q 1
  • Thiết kế linh vật-xe trượt tuyết và nai sừng tấm phiên bản Q 2
  • Thiết kế linh vật-xe trượt tuyết và nai sừng tấm phiên bản Q 3

Thiết kế linh vật-xe trượt tuyết và nai sừng tấm phiên bản Q

Linh vật của không khí giáng sinh xứ tuyết được tạo riêng cho công viên trượt tuyết ~ Chú nai nhỏ xinh xắn đang kéo xe trượt tuyết, sẵn sàng chở các em nhỏ đi chơi trong thế giới tuyết. Các bác sĩ cho biết thêm:
Mô hình : 雪橇與Q版麋鹿

Thiết kế linh vật-xe trượt tuyết và nai sừng tấm phiên bản Q


Linh vật của không khí giáng sinh xứ tuyết được tạo riêng cho công viên trượt tuyết ~ Chú nai nhỏ xinh xắn đang kéo xe trượt tuyết, sẵn sàng chở các em nhỏ đi chơi trong thế giới tuyết. Các bác sĩ cho biết thêm:


Sản phẩm liên quan