Mascot Thiết kế | Một loạt các Mascots được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bạn

Thiết kế linh vật

Mascot Thiết kế | Một loạt các Mascots được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bạn

Một loạt các thiết kế linh vật thủ công để đáp ứng nhu cầu của bạn, chẳng hạn như nhân sâm ban đêm, gấu lửa Zhengde, gấu Bắc cực Dyhot, dầu em bé, Đài Bắc Universiade Xianzan, Matsu, vv, bạn được chào đón để hỏi!