Búp bê linh vật (in 3D) - 巧匠工藝

Búp bê linh vật (in 3D)

Mô hình thiết bị 1/4 mô hình thời gian TOF pro

Khi tìm thấy đội ngũ thợ thủ công, sau khi hiểu được nhu cầu và thảo luận của khách hàng, nên thực hiện mở hộp 3D để hiển thị quy mô cao và giảm quy mô. Khác với các trường hợp làm thành phẩm trước đây, giảm trọng lượng và giảm kích thước sản phẩm làm cho nó thực sự thuận tiện cho khách hàng! Tất nhiên, nó cũng tiết kiệm rất nhiều lao động di chuyển và chi phí vận chuyển !!

In 3D - Tianmu Guozhong (trai) (gái)

Sinh !!! Vai trò được chờ đợi từ lâu của cậu bé / cô bé, sử dụng công nghệ đặc biệt, bột polymer tổng hợp, phun keo màu để tạo thành, sau khi sấy khô, sau đó một lớp xử lý cứng trên bề mặt, và sau đó xử lý sau.