Thiết kế phục hồi ba góc nhìn linh vật Sư tử gió
  • Thiết kế phục hồi ba góc nhìn linh vật Sư tử gió

Thiết kế phục hồi ba góc nhìn linh vật Sư tử gió

Với hình linh vật vật lý-Lord Wind Lion, nhóm đã có thể vẽ lại phiên bản Q. Nụ cười vui vẻ của Lord Wind Lion và cử chỉ của chú mèo may mắn dường như muốn nói-đến và đi du lịch cùng nhau!
Mô hình : 風獅爺

Thiết kế phục hồi ba góc nhìn linh vật Sư tử gió

Với hình linh vật vật lý-Lord Wind Lion, nhóm đã có thể vẽ lại phiên bản Q. Nụ cười vui vẻ của Lord Wind Lion và cử chỉ của chú mèo may mắn dường như muốn nói-đến và đi du lịch cùng nhau!

Sản phẩm liên quan

Guanyin Buddha

Guanyin Buddha

Sunkiddo

Sunkiddo