迫擊砲道具 - 巧匠工藝
  • Đạo cụ vữa 1
  • Đạo cụ vữa 2
  • Đạo cụ vữa 3

迫擊砲道具

Sử dụng các tài liệu có thể dễ dàng thu được trong suốt cuộc đời để lắp ráp các đạo cụ được sử dụng trong Tài liệu giảng dạy vũ khí quốc gia.
Mô hình : 迫擊砲道具

Sử dụng các tài liệu có thể dễ dàng thu được trong suốt cuộc đời để lắp ráp các đạo cụ được sử dụng trong Tài liệu giảng dạy vũ khí quốc gia.

Trong trường hợp ngân sách hạn hẹp, với tinh thần tình nguyện cho đất nước, hoạt động dần dần ~ sử dụng súng cối có độ va chạm cao và điều chế thủ công sơn màu xanh lá cây đặc trưng của quân đội, khách hàng ngạc nhiên khi giao hàng nhiều hơn giao hàng Giá trị.