ODM Dolls Thiết kế và lập kế hoạch

ODM Dolls Thiết kế và lập kế hoạch

Sản xuất chuyên nghiệp của búp bê búp bê linh vật

Cung cấp các dịch vụ tùy biến tùy chỉnh, xây dựng hình ảnh công ty, từ thiết kế đến tạo hình ảnh hoàn chỉnh và thậm chí cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh, lập kế hoạch bán hàng, mô hình chuỗi sản xuất hoàn chỉnh để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất.

Thiết kế linh vật

Thiết kế đồ họa minh họa cho nhân vật và nhân vật hình 2D

Ba bản vẽ cho nhân vật linh vật & hình

Hàng hóa tùy chỉnh thực hiện của linh vật của bạn & con số

Linh vật độc đáo để trình bày tổ chức của bạn

Sản xuất chuyên nghiệp