Phiên bản Q búp bê-mô hình y tế xương khớp
  • Phiên bản Q búp bê-mô hình y tế xương khớp 1
  • Phiên bản Q búp bê-mô hình y tế xương khớp 2
  • Phiên bản Q búp bê-mô hình y tế xương khớp 3
  • Phiên bản Q búp bê-mô hình y tế xương khớp 4

Phiên bản Q búp bê-mô hình y tế xương khớp

Trường hợp này là một trong những sản phẩm lần đầu tiên nhóm nghiên cứu đưa vào hệ thống y tế. Sản phẩm in 3D được sử dụng làm mô hình và nó được tái tạo thành hai thành phẩm với các kết cấu khác nhau. Một poly được thêm một lượng bột mực thích hợp để điều chỉnh màu thủ công và một poly được thêm bột đá để bắt chước cảm giác thạch cao. Kinh nghiệm sản xuất phong phú của Qiaojiang đã đạt được sự hài lòng của khách hàng!
Mô hình : 醫學模型 關節骨板

Phiên bản Q búp bê-mô hình y tế xương khớp

Trường hợp này là một trong những sản phẩm lần đầu tiên nhóm nghiên cứu đưa vào hệ thống y tế. Sản phẩm in 3D được sử dụng làm mô hình và nó được tái tạo thành hai thành phẩm với các kết cấu khác nhau. Một poly được thêm một lượng bột mực thích hợp để điều chỉnh màu thủ công và một poly được thêm bột đá để bắt chước cảm giác thạch cao. Kinh nghiệm sản xuất phong phú của Qiaojiang đã đạt được sự hài lòng của khách hàng!

Sản phẩm liên quan