Nhân vật ba vương quốc | Nghề thủ công

Ba búp bêBa vương quốc Zhao Yun

Ba vương quốc Zhao Yun

Ba vương quốc huang zhong

Ba vương quốc Huang Zhong, Jack Debut là một cựu chiến binh thế giới, trận chiến đầu tiên là chống lại thế giới Guan Yu. Jack là duy nhất, và bởi các mũi tên để đánh bại Guan Yu.