Mô hình 3D | Nghề thủ công - Tianmu Guozhong (chàng trai) (cô gái)
  • Mô hình 3D | Nghề thủ công - Tianmu Guozhong (chàng trai) (cô gái) 1
  • Mô hình 3D | Nghề thủ công - Tianmu Guozhong (chàng trai) (cô gái) 2

Tianmu Guozhong (chàng trai) (cô gái)

Với thiết kế phác thảo viết tay 2D, bước tiếp theo là cảm nhận hiệu ứng lập thể 3D càng sớm càng tốt. Đây là lựa chọn duy nhất!
Mô hình : (男生)(女生)

Mô hình 3D | Nghề thủ công - Tianmu Guozhong (chàng trai) (cô gái)

Với thiết kế phác thảo viết tay 2D, bước tiếp theo là cảm nhận hiệu ứng lập thể 3D càng sớm càng tốt. Đây là lựa chọn duy nhất!

Sản phẩm liên quan

Thiết kế cấu trúc khung chiếu

Thiết kế cấu trúc khung chiếu

Mô hình 3D - dầu trẻ em

Mô hình 3D - dầu trẻ em

Bé EasyCar

Bé EasyCar

Manhole Cover Betta (Nghệ thuật sắp đặt lớn)

Manhole Cover Betta (Nghệ thuật sắp đặt lớn)